Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

uzupełnianie dokumentów księgi przychodów

Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów, określanych jako uproszczona ewidencja księgowa operacji gospodarczych. Tego rodzaju księgowość prowadzimy dla każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółki jawnej osób fizycznych, cywilnej osób fizycznych, partnerskiej. Warunkiem są jednak przychody netto, które nie przekraczają równowartości 2 milionów euro w polskiej walucie. Dbamy o to, aby KPiR była zawsze rzetelna i niewadliwa. Ponadto w ramach małej księgowości zajmujemy się również prowadzeniem:

ewidencji środków trwałych i dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych;

prowadzeniem ewidencji sprzedaży lub kupna-sprzedaży wartości dewizowych w zależności od potrzeby.

 

Dokumenty księgowe w prowadzeniu KPiR

Uproszczona księgowość to najlepsze rozwiązanie dla niewielkich przedsiębiorstw, które nie mają wysokich przychodów. Jest to znacznie tańsza i łatwiejsza forma prowadzenia księgowości w firmie. Do dokonywania zapisów w KPiR potrzebne są jednak określone dokumenty – dowody księgowe – potwierdzające zaistnienie poszczególnych operacji finansowych w firmie. Aby nasza współpraca z państwem przebiegała bezproblemowo, prosimy o terminowe dostarczanie do nas między innymi:

  • paragonów fiskalnych;
  • raportów dobowych i miesięcznych;
  • dowodów wewnętrznych;
  • dowodów opłat pocztowych, bankowych;
  • faktur oraz faktur korygujących.

To właśnie na podstawie tego rodzaju dowodów księgowych możemy prawidłowo ujmować w prowadzonych dla państwa podatkowych księgach przychodów i rozchodów wszystkie zdarzenia gospodarcze.