Prowadzenie ksiąg rachunkowych

uzupełnianie dokumentów księgi rachunkowej

Prowadzimy księgi rachunkowe dla spółek prawa handlowego i wszystkich firm, które w poprzednim roku podatkowym wygenerowały dochody wyższe niż 2 miliony euro w przeliczeniu na złotówki. To właśnie te podmioty gospodarcze są zobligowane do prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości. W ramach tego rodzaju usług zajmujemy się prowadzeniem:

  • dzienników,
  • konta księgi głównej,
  • konta ksiąg pomocniczych,
  • zestawienia obrotów i sald,
  • wykazu składników aktywów oraz pasywów.

To najbardziej zaawansowana forma ewidencji zdarzeń gospodarczych, dlatego warto powierzyć ją doświadczonym księgowym, których znajdą państwo właśnie w biurze rachunkowym Probus w Sokółce. Dokładamy wszelkich starań, aby księgi rachunkowe były prowadzone na bieżąco oraz przedstawiały faktyczny stan firmowego majątku.

 

Do czego służą księgi rachunkowe?

Jak zostało wspomniane, księgi rachunkowe zawierają szczegółowy opis wszystkich transakcji finansowych. Obrazują one nie tylko przychody oraz koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ale również informacje dotyczące wyposażenia firmy, stanu magazynowego towarów czy też pojazdów firmowych. Dane zawarte w księgach rachunkowych pozwalają na stworzenie obligatoryjnego sprawozdania finansowego, czym również się dla państwa zajmiemy. Obejmuje ono:

  • wycenę majątku w ujęciu bilansowym,
  • rachunek zysków i start,
  • przegląd ekonomiczny firmy.

Zatwierdzenie sprawozdania musi mieć miejsce najpóźniej pół roku po dniu bilansowym. Dokument składa się w urzędzie skarbowym oraz sądzie rejonowym. Służy on między innymi do aktualizacji danych o przedsiębiorstwie w KRS.